22.oktober 2022 Ny opplasting – nødhjelp til Ukraina

Denne gangen ble det 12,6 tonn, vesentlig klær, sko og mat. Vi fikk flere paller med mat fra Oluf Lorentzens hovedlager på Vestby – svært kjærkomment! Semitraileren losset i Lviv, og derfra bli nødhjelpen distribuert øst-over i Ukraina. Neste semi lastes opp 28.mars 2023.