Trailere med hjelpesendinger til Ukraina

14.juni i sommer lykkes vi med å sende en stor semitrailer med nødhjelp til Ukraina. Lasten inneholdt vesentlig klær og sko, men også en pall med hermetiske tomater og en pall håndsprit. Sendingen ble sponset at Familiekirken Follo, og Misjon Europa bidro med varer.
Lørdag 15. oktober har vi bestilt en ny semitrailer som vi skal laste opp. Hvis noen har tilgang til tørrmat og hermetikk, så ta kontakt på fairsharenorway@gmail.com