Vi er i full aktivitet!

Hjemmesiden vår har vært nede en periode, nå er arbeidet i full gang med den nye. Det vil ta litt tid før alt er på plass, men følg med og ta gjerne kontakt via vår Facebook-side, hvor du også kan lese mer om våre tiltak for de som virkelig trenger hjelp.

https://www.facebook.com/fairsharenorway

Formålet til Fair Share Norway er å formidle hjelp til trengende mennesker og støtte prosjekter for utsatte grupper, både i og utenfor Norge.

Fair Share Norway (FSN) er en forening som ble registrert i Brønnøysundregisteret våren 2017. Det var medlemmer Pinsemisjonens (PYM) Landsutvalg for Hviterussland (LUHR) som tok initiativ til dannelsen av foreningen. LUHR har siden 90-tallet stadig sendt nødhjelp til Hviterussland og etterhvert også Ukraina.

De siste årene har FSN årlig sendt fem semitrailere med til sammen 50 tonn klær, sko, møbler og utstyr til Hviterussland og øst-Ukraina fra sitt Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7, 1540 Vestby.

Mottaket holder åpent for publikum på torsdagskvelder kl. 18.00 – 19.00

Vi håper du kan bidra med en femtilapp til hvert kolli du bringer som en støtte til transporten østover. 

Har du noen spørsmål kan du kontakte organisasjonen v/ Oddvar Haugen, Styreleder i Fair Share Norway på e-post fairsharenorway@gmail.com eller mobil +47 906 66 292